Tuesday, 09/08/2022 - 23:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Thuận.

MÔ HÌNH "XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHỎ THÔNG QUA PHÂN LOẠI RÁC"

HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ PHỔ YÊN

LIÊN ĐỘI THCS PHÚC THUẬN

***

 

 

Phúc Thuận, ngày 20  tháng 05 năm 2022  

 BÁO CÁO MÔ HÌNH ĐỘI

 

I. TÊN MÔ HÌNH:  Xây dựng kế hoạch nhỏ thông qua phân loại rác”

II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

- Giáo dục cho học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung. giữ gìn vệ sinh khuôn viên trường và lớp học. Giúp cho học sinh biết cách phân loại rác. Bảo vệ môi trường.

- Tạo nguồn kinh phí khen thưởng các em học sinh có thành tích cao trong học tập, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

III - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI:

  • Tổ chức xuyên suốt năm học.
  • Thực hiện tại Liên đội THCS Phúc Thuận.

IV. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

- Đề xuất với nhà trường mua mới các thùng rác, có 2 thùng rác trong đó 1 thùng chứa rác dễ phân hủy và 1 thùng chứa rác khó phân hủy.

+ Trên vỏ thùng rác dễ phân hủy có dán hình ảnh các loại rác dễ phân hủy như: giấy, lá cây, vỏ hộp xôi…

+ Trên vỏ thùng rác khó phân hủy có hình dán hình ảnh rác khó phân hủy như: túi nilon, vỏ chai, vỏ lon, bút hỏng

- Các lớp được hướng dẫn cách phân loại rác và ký cam kết phân loại rác đúng, triển khai như một trong những nội dung thi đua của Đội. Hàng tuần các em học sinh sẽ thu gom và bán giấy vụn, đồ tái chế được bán lấy kinh phí cho vào quỹ chung của Liên đội. Đến cuối năm học sẽ tổng kết số tiền tiết kiệm được và giành để trao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Chi đội trưởng xuất sắc.

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả đạt được:

   -100% các em tham gia tích cực, hăng say.

2. Tồn tại, hạn chế:

   - Các em thực hiện chưa đạt hiệu quả, vẫn có em chưa phân được loại rác.

3. Phương hướng khắc phục :

    -  Tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tới đội viên và phụ trách đội.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Huy Nam

 

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

 

 

 

 

Ôn Thị Bình

Tác giả: Ôn Thị Bình
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 287
Hôm qua : 14
Tháng 08 : 451
Năm 2022 : 10.723