Tuesday, 09/08/2022 - 23:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Thuận.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI "sÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ V" NĂM 2021

 

HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ PHỔ YÊN

LIÊN ĐỘI THCS PHÚC THUẬN

***

 

Số: 272/ KH-THCS

Phúc Thuận, ngày 22  tháng 11  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, năm 2021”

 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 253-CV/TĐTN, ngày 13/9/2021 của Ban Chấp hành Thị đoàn Phổ Yên về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, năm 2021 - 2022.

 Liên đội THCS Phúc Thuận triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, năm 202” đến các em đội viên trong Liên đội, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng, yêu cầu dự thi

- Tất cả các em đội viên, nhi đồng trong nhà trường .

- Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể; (trường hợp có nhiều tác giả tham gia chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả đầu tiên có tỷ lệ % đóng góp nhiều nhất).

- Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

- Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Lưu ý: Sản phẩm dự thi không được gửi đồng thời 02 Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ XI” và Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ V”.

2. Lĩnh vực dự thi

Sản phẩm tham dự Cuộc thi là các giải pháp kỹ thuật, bao gồm các dụng cụ, mẫu vật, máy móc hoặc mô hình, bản thiết kế… thuộc các lĩnh vực sau:

- Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học;

- Sản phẩm thân thiện với môi trường;

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi

trường và phát triển kinh tế.

3. Hồ sơ tham dự Cuộc thi    

- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

- Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mền tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

- Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

- Văn bản thỏa thuận của các đồng tác giả về (%) đóng góp và ủy quyền cho 01 người đứng ra làm đại diện dự thi (nếu đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm do một nhóm hoặc tập thể tạo ra)

- Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 02 ảnh 4.0 cm x 6.0 cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau.

- Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

4.1. Thời gian

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 9/2021 đến tháng 5/2022.

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi chậm nhất: ngày 10/5/2022. 

- Thời gian tổ chức chấm sơ khảo: Ngày 11 - 15/5/2022.

4.2. Địa điểm

- Hồ sơ gửi trực tiếp trong ngày làm việc, theo giờ hành chính.

- Bài dự thi, hồ sơ và sản phẩm dự thi: Gửi về Tổng phụ trách Đội.

- Tổng phụ trách Đội tổng hợp gửi về Văn phòng Thị đoàn Phổ Yên thu, tổng hợp và lựa chọn sản phẩm dự thi gửi cấp tỉnh. 

5. Cơ cấu giải thưởng:

5.1. Về cơ cấu giải thưởng: Căn cứ theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND, ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên. BTV Tỉnh đoàn - Ban tổ chức Cuộc thi sẽ quyết định trao các giải thưởng. Cụ thể như sau: Giải Đặc biệt, trị giá 8.000.000 đồng/giải; Giải Nhất, trị giá 6.000.000 đồng/giải; Giải Nhì, trị giá 4.000.000 đồng/giải; Giải Ba, trị giá 3.000.000 đồng/giải; Giải Khuyến khích, trị giá 2.000.000 đồng/giải. Căn cứ kết quả chất lượng các sản phẩm dự thi, BTC sẽ căn cứ số lượng trao các giải thưởng.

- Ngoài ra ban tổ chức (BTC) sẽ trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức Cuộc thi. Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 09/2019/NQ – HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên.

5.2. Các sản phẩm đạt giải:

Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba được Ban tổ chức xem xét giới thiệu tham dự Cuộc thi cấp toàn quốc.

Trên đây là kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, năm 2021”.  Liên đội  đề nghị các Chi đội triển khai thực hiện để có sản phẩm sáng tạo gửi về Liên đội vào ngày 30/5/2022

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Chi đoàn (phối hợp t/h);

- Các Chi đội (th/h);

- Lưu: Hồ sơ Đội .

 

  TPT ĐỘI

    (Đã kí)

 

 

 

 

Ôn Thị Bình

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

 

Nguyễn Huy Nam

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Phúc Thuận
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 287
Hôm qua : 14
Tháng 08 : 451
Năm 2022 : 10.723