Friday, 17/09/2021 - 02:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Thuận.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC PHUONG ÁN CHO NĂM HỌC 2021-2022 VỚI DIỄN BIẾN DỊCH BỆNH PHỨC TẠP COVID-19

KẾ HOẠCH

                    Tổ chức các phương án dạy học trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-1

Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên;

             Căn cứ Kế hoạch 145/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh thái Nguyên về việc đáp ứng cấp độ 5 trong phòng, chống dịch covid – 19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

              Căn cứ kế hoạch số 587/KH-PGDĐT ngày 27/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên về việc Tổ chức phương án dạy học trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19;

Trường THCS Phúc Thuận xây dựng kế hoạch triển khai phương án dạy học trong điều kiện phòng chống Covid-19 đối với năm học 2021-2022 như sau:

I. Mục đích yêu cầu.

1. Mục đích.

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo Chỉ thị năm học của Bộ GDĐT và UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở GDĐT Tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp và ngành giáo dục.

2. Yêu cầu

 

Đảm bảo chương trình giáo dục nhà trường và tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm học hoàn thành theo đúng Chỉ thị và Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.

Đảm bảo an toàn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Phát huy được khả năng vận dụng, triển khai, áp dụng kỹ thuật  công nghệ số trong tình hình mới với các điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của xã hội hiện nay.

II.  Nhiệm vụ chung

1.1. Công tác xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, hướng dẫn học sinh.

Thường xuyên cập nhật và triển khai, tuyên truyền các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Giáo dục, ngành Y tế và chính quyền địa phương. Triển khai, xây dựng hoạt động phòng, chống dịch, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại nhà trường.

1.2. Công tác rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch chuẩn bị cho khai giảng năm học mới

  • Tổ chức rà soát hệ thống vòi nước, xà phòng rửa tay; dung dịch nước sát khuẩn đảm bảo đủ phục vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Đảm bảo không quá 30 học sinh/1 vòi nước/buổi học; Nhà  tổ chức phun khử khuẩn, cấp phát dung dịch sát khuẩn, dung dịch khử khuẩn, khẩu trang y tế trước khi học sinh trở lại trường học tập.
  • Chuẩn bị phòng y tế với đầy đủ trang thiết bị (khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ y tế, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, hóa chất, ...); một phòng cách ly y tế, đồng thời xây dựng phương án cụ thể, đảm bảo sẵn sàng thực hiện cách ly khi có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 (theo hướng dẫn liên Sở GDĐT – Sở Y tế).
  • Phối hợp với với trạm y tế xã, phường để tiến hành phun, khử khuẩn trường, lớp đảm bảo hoàn thành chậm nhất ngày 01/9/2021. Sau khi đã phun khử khuẩn tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh môi trường toàn bộ khuôn viên nhà trường.

2. Phương án tổ chức ngày tựu trường

  • Thực hiện khai báo y tế và lịch trình di chuyển trong thời gian 14 ngày gần nhất đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngành giáo dục.
  • Trong tình hình hiện tại trường tổ chức cho học sinh tựu trường vào ngày 01/9/2021 để phổ biến các chương trình chuẩn bị cho năm học 2021-2022.

               Thực hiện đảm bảo 100% học sinh và CBGV, nhân viên đeo khẩu trang khi đến trường, tập trung học sinh tựu trường bảo đảm giãn cách thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Phương án tổ chức khai giảng năm học mới

Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh, và các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã và của Phòng GDĐT. Căn cứ tình hình hiện tại và số học sinh năm học 2021-2022 nhà trường xây dựng phương án tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 đảm bảo an toàn phòng chống dịch cụ với phương án cụ thể:

3.1. Một số nội dung của buổi khai giảng.

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 bắt đầu từ 7h30, ngày 05/9/2021.

Chương trình Lễ khai giảng năm học 2021-2022 có các nghi thức:

Đón học sinh đầu cấp; chào cờ, hát quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước; tuyên bố khai giảng năm học mới của Hiệu trưởng nhà trường; đánh trống khai trường.

Thời gian thực hiện Lễ khai giảng không quá 60 phút.

Sau Lễ khai giảng, nhà trường học tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của trường; phổ biến nội quy, quy định của trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp.

3.2. Phương án thực hiện.

3.2.1. Các quy định chung khi khai giảng.

- Tổ chức đo thân nhiệt và hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường, lớp. Thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp và ngành giáo dục.

Lễ chào cờ để thực hiện dùng  băng, đĩa bài Quốc ca ghi sẵn.

- Không tổ chức các hoạt động phần Hội sau Lễ khai giảng.

3.2.2. Phương án tổ chức.

Tổ chức Khai giảng tập trung đảm bảo 5K của Bộ y tế.

 Căn cứ số lượng học sinh 305 học sinh và cơ sở vật chất khuôn viên trường hiện có trường THCS Phúc Thuận tổ chức khai giảng tập trung toàn trường.

Sau khi kết thúc Lễ khai giảng, giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt trực tiếp với học sinh lớp chủ nhiệm (kế hoạch học tập; nội quy trường, lớp...).

           3.2.3. Các phương án dự phòng trong các tình huống phức tạp.

              * Tổ chức khai giảng trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong tình hình phức tạp hơn.

- Căn cứ nếu tình hình thực tế tiếp theo với mức độ phức tạp hơn của dịch bệnh dựa trên các văn bản mới, nhà trường xây dựng dự phòng phương án tổ chức Lễ khai giảng, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh; lựa chọn đại diện học sinh các lớp tham dự trực tiếp Lễ khai giảng, ưu tiên học sinh lớp đầu cấp, cuối cấp tham gia đủ. Số học sinh còn lại sẽ tham dự Lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến tại nhà qua các phương tiện thông minh.

 

- Sau khi kết thúc Lễ khai giảng, giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt trực tiếp và trực tuyến với học sinh lớp chủ nhiệm (kế hoạch học tập; nội quy trường, lớp...).

 • Phương án tổ chức khai giảng trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện văn bản của cấp có thẩm quyền cho học sinh tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19.

- Lễ Khai giảng được tổ chức tại phòng họp trực tuyến hoặc tại sân khấu của các nhà trường. Nhà trường xây dựng kênh Facebook hoặc YouTube, Zoom, Goole meet để truyền trực tiếp phần chung của Lễ khai giảng.

- Học sinh tham dự tại nhà qua các phương tiện thông minh. Các trường chủ động liên hệ với cha mẹ học sinh để chuẩn bị điều kiện và hướng dẫn học sinh tham dự Lễ khai giảng trực tuyến.

- Sau khi kết thúc phần chung, giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt trực tuyến với học sinh lớp chủ nhiệm (kế hoạch học tập; nội quy trường, lớp...).

4. Xây dựng phương án tổ chức dạy học

4.1. Phương án tổ chức dạy học trực tiếp.

 • Điều kiện thực hiện: Áp dụng thực hiện đối với tình hình đánh giá ở mức “Bình thường mới” trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và tình hình của Ban chỉ đạo xã Phúc Thuận.
 • Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh:

Tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm an toàn;

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cụ thể như sau:

  • Chuẩn bị đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phòng, chống dịch COVID-19 trước ngày học sinh tựu trường năm học mới như quy định tại mục 1.2.
  • Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp, ngành giáo dục và ngành y tế.
  • Tăng cường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
  • Hướng dẫn học sinh trong việc cài đặt Bluezone trên điện thoại thông minh (nếu có).
  • Thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
 1.  

              Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện đúng quy trình đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi tới trường; đeo khẩu trang trong suốt thời gian đi đến trường, từ trường về nhà và trong lớp học.

              Thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp, ngành giáo dục và ngành y tế khi tổ chức các hoạt động đông người: Chào cờ đầu tuần, mít tinh, thể thao, thể dục giữa giờ, văn nghệ...

* Tổ chức dạy học

100% học sinh đến trường học bình thường.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường làm việc bình thường.

Dạy học trực tiếp; kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến.

Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn, hội họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; Tăng cường triển khai họp, tập huấn theo hình thức trực tuyến nhằm phát huy trách nhiệm và nâng khả năng tiếp cận công nghệ số.

4.2. Phương án vừa dạy học trực tiếp vừa dạy học trực tuyến

* Điều kiện thực hiện: Có thể áp dụng thực hiện đối với tình hình địa phương  được đánh giá ở mức “Nguy cơ”.

* Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh

Thực hiện chia tách lớp phù hợp đảm bảo giãn cách giữa các học sinh trong lớp, thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên trong quá trình tổ chức dạy học và ôn tập.

 • Để giúp việc đảm bảo giãn cách trong phòng học và thuận lợi cho những học sinh không có điều kiện học trực tuyến tại nhà, khó tiếp cận tiếp cận được thông tin bài giảng, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức cho một phần học sinh đến trường học trực tiếp, phần còn lại học trực tuyến. Trong suốt quá trình học tập ở trường, học sinh chủ yếu ở trong lớp học, không tụ tập đông người trong khuôn viên nhà trường.
 • Số học sinh đến trường học trực tiếp được  hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung 5K của bộ Y tế
 • Số học sinh không đến trường học trực tiếp mà học trực tuyến tại nhà, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung đảm bảo phòng chống dịch tại nhà, chuẩn bị cơ sở vật chất về CNTT: Laptop, điện thoại thông minh, các thiết bị có kết nối Internet...
 • Các hoạt động đông người như: Chào cờ đầu tuần, mít tinh, thể dục giữa giờ, bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn, hội họp... có thể thực hiện với quy mô nhỏ, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh hoặc theo hình thức trực tuyến.

* Tổ chức dạy học

 • Tổ chức chia số học sinh đến trường theo buổi, theo lớp (theo hình thức luân phiên) để bảo đảm giãn cách, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; ưu tiên học trực tiếp đối với học sinh lớp 9. Khi học sinh được đến trường học trực tiếp, nhà trường cần tranh thủ dạy học các nội dung cốt lõi của chương trình theo chỉ đạo của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.
 • Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường làm việc bảo đảm khoa học, tiết kiệm nhằm hoàn thành công việc và thực hiện phòng, chống dịch bệnh.
 • Kết hợp dạy học; kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; tăng cường công tác chuyển đổi số trong quản lý và dạy học.

4.3. Phương án dừng đến trường, học trực tuyến

* Điều kiện thực hiện: Có thể áp dụng thực hiện đối với tình hình  tại địa phương được đánh giá ở mức “Nguy cơ cao” hoặc “Nguy cơ rất cao”.

* Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh

- Triển khai nghiêm túc và hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nhà; kiểm soát người ra vào đơn vị; vệ sinh, khử khuẩn theo quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp và ngành giáo dục.

- Không tổ chức các hoạt động đông người như: Chào cờ đầu tuần, mít tinh, thể dục giữa giờ... Các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn, hội họp... tổ chức theo hình thức trực tuyến.

* Tổ chức dạy học

- Nhà trường chuẩn bị điều kiện trang thiết bị, phần mềm dạy học trực tuyến; tập huấn giáo viên, hướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm và phương pháp dạy học trực tuyến. Phối hợp với Sở TTTT, Viettel, VNPT Thái Nguyên và các nhà cung cấp triển khai phần mềm dạy học trực tuyến miễn phí (Viettelstudy, VNPT-Elearning, K12online, Microsoft Teams, kết hợp các hình thức giao bài qua nhóm zalo các lớp, facebook,  ...). Tích cực phối hợp với cha mẹ học sinh trong công tác quản lý, tạo điều kiện và hướng dẫn học sinh được học tập trực tuyến thông qua mạng internet và truyền hình.

(Kênh dự kiến thực hiện trực tuyến  trên Zoom và Google meet; và giao bài bổ sung qua nhóm zalo của lớp với các bài giảng trên Youtube, Olm.vn)

Toàn bộ 100% học sinh tạm dừng đến trường, thực hiện học theo hình thức trực tuyến phù hợp. Khi học sinh được đến trường học trở lại, nhà trường cần đảm bảo thực hiện các nội dung cốt lõi của chương trình theo chỉ đạo của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.

Hằng ngày phân công cán bộ, giáo viên và nhân viên đến trường làm nhiệm vụ thường trực.

Dạy học; kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến.

5. Áp dụng phương án dạy học

Tùy tình hình dịch bệnh COVID-19 ở từng địa bàn và căn cứ theo 4 cấp độ của dịch bệnh được quy định theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG để áp dụng 1 trong 3 phương án dạy học phù hợp với các diễn biến của địa phương hoặc từng thời điểm.

Tăng cường phối hợp Trạm Y tế xã với các Phúc Thuận, Quân Chu đánh giá tình hình dịch bệnh theo từng thời điểm để kịp thời cho các học sinh tạm dừng đến trường, và giữ khoảng cách đúng quy định, tham mưu với Phòng GDĐT và các cấp có thẩm quyền quyết định chuyển phương án dạy học cho phù hợp bảo đảm vừa thực hiện phòng, chống dịch vừa tổ chức dạy học; báo cáo Phòng GDĐT thị xã xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu.

 • Xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức phương án dạy và học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.
 • Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của địa phương tổ chức các phương án dạy học và công tác phòng, chống dịch Covid – 19 đảm bảo đúng quy định.
 • Phối hợp với phụ huynh học sinh hướng dẫn học sinh  để triển khai thực hiện dạy và học cho phù hợp đảm bảo theo yêu cầu.

 

Nghiêm túc thực hiện các phương án dạy học theo quy định của cấp có thẩm

quyền.

2. Các tổ chuyên môn.

Triển khai kế hoạch đến từng giáo viên, đôn đốc giám sát, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện nghiêm túc và tổng hợp, cập nhật trường xuyên, báo cáo tiến độ hàng ngày, hàng tuần để có giải pháp điều chỉnh kịp thời, kiểm soát việc giao bài và lưu trên tài nguyên video của trang điện tử nhà trường.

3. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn

Tích cực chuẩn bị các điều kiện về kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học nâng cao chất lượng, thông báo phhs cố gắng trang thiết bị đáp ứng chuẩn bị cập nhật các kỹ năng về công nghệ số áp dụng các phương pháp dạy học trong tình hình mới của ngành hiện nay và tương lai. Hỗ trợ học sinh cập nhật việc vào nhóm lớp học trực tuyến với các ứng dụng Zoom; Goole meet.

Tăng cường hỗ trợ phối hợp đến các phụ huynh học sinh để nắm bắt các tin tức, cập nhật thông tin, cách thức triển khai thực hiện với các hình thức phù hợp trong các điều kiện khác nhau.

Thành lập nhóm hỗ trợ giao bài học cho học sinh thông qua các trưởng xóm với các học sinh không có điều kiện về CSVC áp dụng đảm bảo 100% học sinh được học.

4. Tổ văn phòng - Y tế học đường.

- Có kế hoạch cụ thể với các biện pháp kịp thời công tác Phòng chống dịch trong các tình hình thực tiễn của đơn vị.

- Thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin tình hình diễn biến có kế hoạch và lịch làm việc trực tiếp các yêu cầu của phụ huynh học sinh và chuẩn bị các điều kiện về chính sách và chế độ đối với cán bộ, giáo viên, các em học sinh đảm bảo kịp thời đúng quy định.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phương án dạy học năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trường THCS Phúc Thuận yêu cầu các các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn căn cứ nội dung Kế hoạch, tình hình cụ thể của địa phương chủ động triển khai kịp thời đến học sinh, phụ huynh học sinh thông qua trực tiếp trao đổi, điện thoại, nhóm zalo để phối hợp kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT thị xã Phổ Yên (B/c);

- UBND xã Phúc Thuận (B/c);

- Trạm Y tế xã Phúc Thuận, TT Quân Chu (P/h);

- Ban đại diện CMHS và trưởng xóm (P/h);

- Các tổ CM và GV;

- Website nhà trường;

- Lưu VT-KĐCL.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Huy Nam

Tác giả: Nguyễn Khắc Bình
Nguồn: thcsphucthuan.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 14
Tháng 09 : 211
Năm 2021 : 14.960