Friday, 17/09/2021 - 01:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Thuận.

CÔNG KHAI TUYỂN SINH 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG THCS PHÚC THUẬN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số 48 /BC-THCS

 

Phúc Thuận, ngày 06 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO

Công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021

 

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Công văn số 235/PGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Phổ Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của trường THCS Phúc Thuận năm học 2020-2021;

 Trường THCS Phúc Thuận báo cáo kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

  1. Công tác tổ chức tuyển sinh

Nhà trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh và tuyển sinh đúng thời gian, kế hoạch đã triển khai, thực hiện đúng văn bản hướng dẫn về tuyển sinh năm học 2020-2021.

    1. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 03-8/2020 đến hết ngày 05/8/2020

1.2. Thành phần hội đồng tuyển sinh:

1

Nguyễn Huy Nam

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

2

Nguyễn Khắc Bình

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐ

3

Ôn Thị Bình

Giáo viên

Thư ký

4

Nguyễn Thị Hạnh

Tổ phó KHTN

Ủy viên

5

Phạm Hoàng Hạnh

Kế toán

Ủy viên

  1. Kết quả tuyển sinh:

Tổng số đã tuyển sinh: 77 học sinh.

Trong đó: Nam: 32;   Nữ: 45.   Dân tộc: 08         Nữ dân tộc: 05

3. Tổng hợp chung kết quả tuyển sinh lớp 6 thuộc vùng tuyển sinh

 Tổng số đã tuyển vào lớp 6: 77 học sinh. Trong đó:

- Tuyển học sinh học hộ khẩu trong xã: 66;

- Tuyển sinh ở địa bàn xã khác trong thị xã: 0

- Số học sinh có hộ khẩu thuộc huyện, tỉnh khác: 11

- Số HS có hộ khẩu trong xã thuộc vùng tuyển sinh đi học tại địa bàn xã khác trong thị xã: 01

- Số HS đi học tại địa bàn huyện, tỉnh khác: 0

- Số chưa tuyển: 0

- Tỷ lệ tuyển sinh đạt: 100%

(Có danh sách tuyển sinh kèm theo)

Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh lớp 6 của trường  THCS Phúc Thuận năm học 2020-2021./.

 

Nơi nhận:

- PGDDT (B/c);

- Lưu: HSTS.

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Huy Nam

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 14
Tháng 09 : 210
Năm 2021 : 14.959