Friday, 17/09/2021 - 02:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Thuận.

CÔNG KHAI TUYỂN SINH 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

TRƯỜNG THCS PHÚC THUẬN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO

Công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020

 

I. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: ngày 07, 08 tháng 6 năm 2019.

2. Địa điểm: Tại phòng hội đồng trường THCS Phúc Thuận.

3. Thành phần hội đồng tuyển sinh:

1

Nguyễn Ngọc Ái

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

2

Nguyễn Huy Nam

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐ

3

Nguyễn Khắc Bình

Tổ trưởng tổ TN

Thư ký

4

Lưu Thị Hương

Văn thư- Thủ quỹ

Ủy viên

II. Nội dung

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Công văn số 164/PGDĐT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Phổ Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020 của trường THCS Phúc Thuận, từ ngày 07/6/2019 đến hết ngày 08/6/2019.

 Hội đồng tuyển sinh trường THCS Phúc Thuận tiến hành tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 trong 2 ngày từ ngày 07/6/2019 đến hết ngày 08/6/2019.

1. Kết quả tuyển sinh: 76 học sinh. Trong đó:

Nam: 43;   Nữ: 33

Dân tộc: 24

Nữ dân tộc: 09

Số học sinh học hết lớp 5 khẩu trong xã: 68

2. Tổng hợp kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020

 Tổng số đã tuyển vào lớp 6: 76 học sinh. Trong đó:

- Tuyển học sinh học hộ khẩu trong xã: 68; HS học ngoài xã: 01

- Tuyển sinh ở địa bàn xã khác trong thị xã: 0

- Trong tổng số: Số học sinh có hộ khẩu thuộc huyện, tỉnh khác: 07

- Số HS có hộ khẩu trong xã đi học tại địa bàn xã khác trong thị xã: 0

- Số HS đi học tại địa bàn huyện, tỉnh khác: 0

- Số chưa tuyển: không

- Tỷ lệ tuyển sinh đạt: 100%

Trên đây là báo cáo công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020./.

              

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Phổ Yên;

- Lưu: HSTS.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Ngọc Ái

 

 

Tác giả: Nguyễn Khắc Bình
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 14
Tháng 09 : 211
Năm 2021 : 14.960