Friday, 17/09/2021 - 02:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Thuận.

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GDĐT PHỔ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚC THUẬN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 146/TB-THCS

 

Phúc Thuận, ngày 10 tháng 10 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

 

Căn cứ Thông tư  số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai cơ sở trong hệ thống giáo dục Quốc dân;

Trường THCS Phúc Thuận niêm yết công khai tại thời điểm 16 tháng 10 năm 2020 như sau:

1. Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở 
năm học 2020-2021 ( Biểu mẫu 09).

2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở năm học 2019-2020 (Biểu mẫu 10).

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở 
năm học 2020-2021.(biểu mẫu 11)

4. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020(biểu mẫu 12)

Địa điểm niêm yết: Bảng tin nhà trường,cổng thông tin điện tử nhà trường THCS Phúc Thuận.

Trường THCS Phúc Thuận trân trọng thông bao./.

 

Nơi nhận:

- BGH

- Các Tổ chuyên môn (T/h);

- Lưu VT, CM – Cổng thông tin điện tử trường.

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Nam

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Khắc Bình
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 14
Tháng 09 : 210
Năm 2021 : 14.959